Ett år har gått, igen! Böckerna som kom ut på Carlssons 2023

Ett år har gått, igen! Böckerna som kom ut på Carlssons 2023

Ja, i själva verket har det hunnit förflyta 40 år sedan Carlsson Bokförlag startades med utgivningen av de nio första böckerna hösten 1983. Mycket vatten har runnit under broarna här i Gamla stan sedan dess. Under denna tid har vi också hunnit producera lika många årliga kataloger i olika format och grafisk form. Sammantaget har ca 3 100 utgivna boktitlar presenterats i dessa kataloger, ett rekorderligt bibliotek. Varje gång och år känns det som att vi ”avtäcker” de bästa böckerna någonsin. Och så är det nu igen när vi sammanfattar utgivningen detta nådens år 2023.

Och urvalet böcker? Detta har vi ibland gjort långt tidigare, inte minst genom att välja bort de många, ja, de flesta av den mängd manus, förslag och bokidéer som vi erhållit utifrån. Naturligtvis initierar vi själva många böcker, men det kan ta flera år mellan idé och färdig bok.

Vår utgivning har under året artat sig till en spegel av tiden, av strömningar och klimat – såväl det själsliga/intellektuella som det yttre med stormar, störtregn, politiska kast och flyktingströmmar. Även om Carlssons är en utgivare av ”tyngre” facklitteratur så finns alltid tiden närvarande i allt från pyramidernas hemligheter till de nutida negativt aktiva nättrollen. Studerar man våra omkring 40 titlar så utgör de sammantaget ett enormt vetande, en klokskap att ta till sig. Ett utomordentligt underlag för bildning och folkbildning. 

Trygve Carlsson, bokförläggare

Tillbaka till toppen