Birger Schöldströms pris till Svante Lindqvist!

Birger Schöldströms pris till Svante Lindqvist!
Birger Schöldströms pris delas ut vartannat år och utgår ur skriftställaren Birger Schöldströms fond. Syftet är att understödja litteratur- och personhistorisk forskning.
Svante Lindqvist utkom förra året med boken Tidens retorik – Bilden av Hannes Alfvén på Carlssons. Stort grattis från oss på förlaget!
Tillbaka till toppen