Vilken match! Vilket tempo!

220 kr
Fotbollens språk i media

Här är en fotbollstokig kvinnlig språkvetare som tar sig an fotbollen utifrån sina utgångspunkter.

Som väletablerad akademiker blev hon fotbollsfrälst. Hon började studera innehållet i sportbilagor, titta på matcher i tv. Under åren samlade Barbro Lundin på sig allt mer material och gjorde analyser av språket på lediga stunder – parallellt med arbetet som lektor i svenska språket. Det blev en intressant kombination. Mer och mer blev det språkliga perspektivet uppblandat med en fascination över alla perspektiv som öppnades genom en mängd böcker, artiklar, radio och tv. Det sociologiska och ideologiska kring sporten har likaså avsatt intryck i boken. Det finns många böcker med olika perspektiv på fotboll, men knappast något om språket i fotbollssammanhang.

Lundin är förbluffad över hur många sätt man kan vinkla ämnet på i artiklar, där en kontext finns i bakgrunden som gör att bara de "invigda" kännarna kan förstå allt. Det är som en pandoras ask för henne som har språket i fokus, men för att kunna utveckla detta krävs kunskaper också om fotbollens värld.

Hon granskar tusentals texter, ser och lyssnar till referat och kommentarer. Lundin skriver om bildspråk, ordlekar och allusioner; hon förhåller sig till genusperspektiv liksom till hur språket har utvecklats/förvandlats sedan sportreferatorn började dyka upp på 1920-talet. Hon återger många exempel och refererar själv de stora sportjournalisterna fram till dagens män och kvinnor som skriver om kvinnor och män på den gröna mattan. Boken avslutas med ett antal goda exempel på krönikor och artiklar om fotboll med välkända namn.

Barbro Lundin är språkvetare och fil.dr.
Tillbaka till toppen