Verner och Oscar

220 kr
En kärlekshistoria. Heidenstam och Levertin 1888-1906

I hundra år fick de brev som Verner von Heidenstam skrev till Oscar Levertin inte läsas där de låg bevarade i Kungliga Biblioteket i Stockholm. När de öppnades den 22 juli 2002 fanns tv och tidningar på plats för att ta reda på varför karenstiden blivit så lång. De flesta sökte en kvinna. De blev besvikna. För hemligheten var en annan. Verner var från unga år kvinnornas man och hann igenom tre äktenskap och många andra förhållanden. Oscar hittade tillbaka till livet efter att ha mist sin första hustru och mötte den firade skådespelerskan och godsägardottern och trebarnsmamman innan han gifte sig en andra gång. De båda männen tog för sig på mäns vis och var överens om att barn var "kärlekens lik". Men Verner och Oscar älskade varandra, i en kärlek som inte hade sin sexuella sida och som de därför höll högre. Det var det som var hemligheten i de brev som Oscar förordnade skulle sparas i 100 år i motsats till de något svalare från tiden efter 1092 som kunde läsas efter 50 år. Det nya materialet tjänar att göra de två diktarna levande på nytt. Kärleken blir en förklaring till att de kunde ta över scenen.

Här ges också ett viktigt bidrag till att teckna det oscarianska samhällets mentalitet. Kampen med Carl David af Wirsén får liksom övertagande av Svenska Dagbladet nya drag. Några centrala diktverk som Hans Alienus, Magistrerne i Österås, Sankt Göran och draken och Kung Salomo och Morolf får en delvis ny innebörd.
Tillbaka till toppen