Varför kunde det ske?

240 kr
Det finns många förklaringar till Förintelsen 

När Förintelsen uppdagades i andra världskrigets slutskede, sköt de flesta européer allt ansvar ifrån sig: I Tyskland hade ingen varit nazist och i de andra länderna hade alla varit antifascister. Ingen hade någonsin varit antisemit. Så började efterkrigstidens hyckleri, som dominerar hållningen till Hitlertiden i Europa än i dag.

Trots nöd och kaos fördes under de första efterkrigsåren i det besegrade och ockuperade Tyskland intensiva diskussioner kring frågan Varför kunde det ske? De visade att det finns många olika förklaringar till Förintelsen. I denna bok presenterar Barbro Eberan tio olika förklaringsmodeller och analyserar vilken funktion de fyllde efter krigsslutet och vilken roll de har spelat under efterkrigstiden fram till i dag. Boken vittnar om hennes sällsynta klarsynthet och unika förmåga att göra komplicerade sammanhang lättbegripliga. Lektyren är ett informativt nöje.

Barbro Eberan, svensk medborgare men bosatt i Hamburg, är fil.dr i germanistik, vetenskapsjournalist och författare. Hon har arbetat internationellt med "skuldfrågan" i över 30 år och anlitats som expert av Europarådet. Hon har även belönats av Svenska Akademien. Sedan 2011 ger Eberan på Carlsson Bokförlag ut en bokserie: Tysk-europeisk historia i nazismens skugga. Fyra delar har redan publicerats. Föreliggande volym är den femte och avslutande delen och samtidigt en fristående bok, därför att den ger en sammanfattning av hela bokserien. Den visar tydligt hur aktuell skuldfrågan från Hitlertiden fortfarande är.
Tillbaka till toppen