Vårdträdets visdom

250 kr

Vårdträd växer på många boställen i vårt land, i regel är det ett lövträd som kastanj, lind, lönn, alm eller ask ståtliga träd som ofta stått där i många år, till och med i århundraden.

I utgåvan 1921 av Nordisk familjebok förklaras vad detta träd egentligen fyller för funktion:  "ett å gårdstomten växande löfträd, vanligen någon gammal lind, ask eller alm som troddes utgöra ett hägn för den familjs trefnad och välfärd, som bodde i gården."

Idag månar ägaren om vårdträdet för traditionens skull, för att trädet representerar ett minne från gårdens historia eller helt enkelt för att det är vackert och ståtligt där det står väl synligt. Men man har länge vårdat dessa solitära, mäktiga träd eftersom de representerade ett psykiskt och fysiskt välmående för dem som bebodde gården. Av hävd har man alltid respekterat och slagit vakt om vårdträden. Eva och Dag har färdats runt i Sverige och samlat material och fotograferat mängder av dessa fantastiska träd.

"Vårdträdets visdom - svenska vårdträd i folktro och tradition har en omfattande litteratur- och notförteckning, men blir märkligt nog inte träig. Istället är det lätt att uppslukas av denna märkliga rest av trädmagi i vår svenska samtidsvardag. Plötsligt ser jag vårdträd överallt, som den gamla knotiga kastanjen framför vårt eget hus från tidigt 1700-tal, där huvudentrén förut låg." / SvD, Ylva Lagercrantz Spindler

Inb. / ill. / ca 180 s. / ISBN 978 91 8906 589 5 / Utkom november 2023

Tillbaka till toppen