Vansinnets diagnoser

200 kr
Om klassiska och möjliga perspektiv inom svensk psykiatri

Fenomenet vansinne, alltså att uppleva en förvrängning av sin världsuppfattning eller vara utanför sitt ordinära sinne, har både fascinerat och skrämt människan i alla tider. Under de senaste 200 åren har dock uppfattningarna och beskrivningarna av vad vansinne är förändrats. Forskningen fortskrider. Vansinnets diagnoser handlar just om hur forskningen förändrat denna uppfattning, hur nya behandlingstekniker kommit och förkastats. Här jämförs psykiatriska diagnossystem från början av 1800-talet med system från 1980-talet. I boken redogörs för vansinnet genom tiderna, hur den moderna psykiatrin etablerades i Sverige, stabila och instabila beteendeyttringar för vansinne, psykisk störning liksom möjliga diagnostiska perspektiv. När det kommer till beskrivningar av vansinnets eller psykiska störningars karaktär så bör interaktion med självet och omvärlden alltid beaktas tillsammans med andra teoriers förklaringsmodeller; våra unika personer får inte betraktas som fristående enheter, bortkopplade från synliga och osynliga effekter av arv, miljö och historia. Slutligen måste det alltid finnas utrymme för förståelse, skriver författaren.

Malin Hildebrand Karlén är psykolog och forskare, bosatt och verksam i Göteborg.
Tillbaka till toppen