Utrikeskorrespondenterna

250 kr
Från runsten till Twitter

Erlandson går ambitiöst och elegant igenom hur våra medier under historiens gång rapporterat från och om utlandet och vad som sker där av politiska händelser, krig, olyckor, naturkatastrofer, dödsfall och kungliga giftermål. Utgångspunkten är hur strömmen av information i dag kommer till den nyfikne medborgaren genom elektroniska kanaler. Tidningarnas, radions och tv:ns historia på dessa områden belyses med enskilda exempel på hur utrikesreportrar, krigsreportrar, flygande korrespondenter och andra förmedlat omvärldens händelser – i grannländerna, i Europa, Afrika och Asien, Latinamerika och i synnerhet USA. Om en nyhet tog månader för 400 år sedan att nå Sverige från Sydeuropa och två veckor från Amerika för 100 år sedan, så handlar det i dag om samtidighet, som under de arabiska revolterna för några år sedan eller från terrordåden i Paris, dödsskjutningarna i USA, IS-dåden.
Genom att Erlandson själv har en lång yrkesbana som utrikeskorrespondent och kombinerat dessa erfarenheter med källstudier, så har Utrikeskorrespondenterna blivit en högintressant och vederhäftig framställning. Inte minst belyser han de stora tidningarnas historia liksom radio/tv. Här återfinns många stora journalister och deras insatser.

Lars Gunnar Erlandson var i många år Sveriges Radios utlandskorrespondent i bl.a. Mellanöstern, Latinamerika, Asien och USA. Bosatt i Stockholm och författare till ett flertal böcker, varav Mitt liv som röst avhandlar hans år som utrikesjournalist.
Tillbaka till toppen