USA - Det annorlunda landet

210 kr
Denna bok handlar om USA:s politiska liv, från George Washington till Barack Obama. Fokus ligger på nittonhundratalet och nutidshistoria. Författaren granskar USA:s så kallade "exceptionalism" - vad är det som gör USA, dess politik, dess kultur och värderingar, så unikt? Är det unikt? Med fokus på de demokratiska partierna, kongressen och presidentmakten tar Axel Hadenius ett historiskt perspektiv och synar det stora landet i väst i sömmarna.

Axel Hadenius är professor i stadsvetenskap, tidigare vid Lund, nu vid Uppsala universitet. Han har under många år forskat i USA och är specialist på amerikansk politik.
Tillbaka till toppen