Ulfsunda Fabrique

270 kr
En bortglömd keramiskverkstad i Stockholms utkant : 1791-1823 : från Bengt Reinhold Geijer till Christian Arvid Linning

Den keramiska fabriken utanför Stockholm existerade i ca 30 år, 1791-1822 och låg vid Ulvsunda slott i Bromma. Den hade en mycket skiftande keramikverksamhet, där man experimenterade med olika leror. Där tillverkades deglar, fajanser, saltglaserat gods och senare bl.a. en industriell tillverkning av toppsockerformar. Bildhuggaren Christian Linnings unika konst- och brukskonst, i svart basal ware, red ware och kakelugnar, blev berömd. Linning betraktades som Sveriges förste konstkeramiker. Här skildras den lilla fabrikens hela historia i ord och ett rikt bildmaterial. Inte minst intressant är Linnings svarta keramik.

Bengt Nyström är konsthistoriker, författare till många böcker, samt museiman, bl.a. som chef för Tekniska museet och som vice chef för Nordiska museet.
Tillbaka till toppen