Tyst erfarenhet

180 kr
Om intuition och sinnlighet i en teknikpräglad kultur 

I det själlöshetens landskap som datorerna utgör finns bara plats för det entydiga och säkerställda. Och detta landskap breder ut sig. Det är därför mer angeläget än någonsin att slåss för det svaga, vaga och mångtydiga eller, som poeten Tomas Tranströmer uttrycker det, att stå upp för ett ”omutligt kanske”. 


De krafter som gör friheten från teknikens övermakt möjlig är det svagaste vi har, det som knappt går att sätta ord på – aningar, infall, vittringar och vibrationer, alla de svaga signaler som får oss att förnimma också det vi inte vet. 


Författaren försöker tränga in i denna tysta värld för att få kunskap om vad vi håller på att förlora. Till sin hjälp har han vetenskapen och forskningen och som vägvisare på färden sagan, poesin och litteraturen. Invävt i dessa stoff finns också egna erfarenheter och minnen. 


Detta är en omarbetad och uppdaterad utgåva av en klassiker som tidigare utkommit i flera upplagor: 1991, 1995 och 2003. 


Oscar Öquist är pedagog, skolexpert med fokus på lärare och skolledare. Han är bosatt i Sverige och Portugal.

 

 
Tillbaka till toppen