Tyska minnesgemenskaper

200 kr

Nazism, krig, förföljelse och folkmord i tyskspråkig litteratur efter 1945


Sture Packalén har skrivit en oerhört informativ, lyhörd och klok bok om hur tyska författare i sina verk förhållit sig till nazismen och Förintelsen efter 1945. Det blir till en socialpsykologisk studie som rör sig i de gemensamma minnen som finns alltifrån de första böckerna skrivna av författare som själv deltog i kriget eller var landsflyktiga fram till dagens, tredje generationens, skribenter. Efter 60 år är frågorna ständigt aktuella. De stora författarna, alltifrån familjen Mann via Günther Grass, Heinrich Böll, Peter Weiss, Nelly Sachs, Siegfried Lenz och Ingeborg Bachmann till dagens Barbara Honigmann och Maxim Biller analyseras och sätts in i sammanhang.
Tyska minnesgemenskaper är en tysk historia skildrad genom skönlitteraturen, ett stort och unikt arbete.

Sture Packalén är professor i tyska vid Mälardalens högskola och kännare av det moderna Tyskland, bosatt i Uppsala.

Tillbaka till toppen