Två psykologer talar ut

250 kr
Om KBT : psykoanalys och andra roliga saker

Anders Almingefeldt och John Lagerstedt är båda psykologer. Men de är inte sams. De tycker olika om en mängd saker, inte minst kring KBT och psykoanalys, de två huvudspåren inom psykologisk behandling. Denna bok är deras försök att bringa klarhet i förvillande likheter och skillnader, med allt vad det innebär i form av förtjänster och nackdelar, mellan dessa två psykologiska traditioner. Vem som har mest rätt är oklart.

Texten har dialogens modell, författarna har mailat synpunkter och frågor mellan sig, med ambitionen att texten inte ska vara alltför tillrättalagd utan mer likna ett verkligt samtal. Varje kapitel inleds med en fråga från den ena psykologen till den andra. Man vrider och vänder på frågan och försöker kasta nytt ljus på den med argument, motargument och kritik. Bland de teoretiker som nämns är Freud tveklöst vanligast, men också Lacans och Skinners teorier får ta plats. Formen att låta texten vara ett verkligt samtal gör även att dialogen då och då tangerar andra ämnen än den konkreta psykoterapin, såsom litteratur, filosofi och vetenskap. I ett förord ger psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus Johansson en introduktion till ämnet.

Anders Almingefeldt är legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar inom vuxenpsykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och har även en privat mottagning i Alingsås. Han skriver regelbundet i fack- och dagspress.

John Lagerstedt är legitimerad psykolog sedan 2009. Fram till sommaren 2014 arbetade han inom vuxenpsykiatriska öppenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus, men är numera anställd på Psykologbolaget i Göteborg.
Tillbaka till toppen