Två Kråkor håller inte med

160 kr

Essäer om mångfald i den globala byn


"Ska en kultur vara mer som en åsiktskorridor, eller får man finna sig i att den kan verka mer som en labyrint? Och hur påverkas vårt svar på frågan när världen blir mer sammanhängande, en 'global by', och gränserna mellan kulturer blir mindre tydliga och ofta överskrids?"

Den frågan ställer sig Ulf Hannerz inledningsvis i denna bok om mångfald, en upptäcktsresa i olika kulturer, om mångfald i olika bemärkelser, om somliga ords komplicerade och lätt missförstådda väg genom historien, i tiden och rummet. Här handlar det om mänsklig mångfald, om människor som alltid flyttat. Om frihet och trygghet. Om friheten att tänka annorlunda.

Två Kråkor tillhörde ursprungsbefolkningen i USA och han dyker upp redan i bokens inledning, som symbol och självtänkare.

Hannerz tar med läsaren på en intellektuell, kanske krävande men öppen och stimulerande resa i den globala byn. Detta har varit hans arbetsfält under ett helt forskarliv. Han hjälper oss att lyfta blicken, att inse att uttrycken är många oavsett var människan föds, lever och vandrar vidare.

Ulf Hannerz är professor i antropologi, bosatt i Stockholm, men med forskning på många universitet i USA och på andra ställen. Har utgivit böcker på både svenska och engelska.
___

"Boken är välskriven, delvis personligt hållen, och vänder sig till en bred akademisk läsekrets." – Per Hjalmarson, BTJ. Helhetsbetyg: 4
Tillbaka till toppen