Trotskij

285 kr
En biografi

Detta är en heltäckande biografi över Leo Trotskij. Den ger en djupare bild av Trotskij än tidigare biografier, beroende på att Broué haft tillgång till dokument som inte funnits tillgängliga för tidigare biografiförfattare.

Leo Trotskij (1879-1940) var en av förgrundsgestalterna under oktoberrevolutionen 1917, men blev efter Lenins död 1924 bortmanövrerad av Stalin. De sista elva åren av sitt liv levde Trotskij i exil, på slutet i en villa i mexikanska Coyoacán där han arbetade på en biografi över Stalin. Den 20 augusti 1940 söktes han upp av Ramón Mercador, en av Stalins agenter. Medan Trotskij läste högt ur en tidningsartikel smög Mercador upp bakom honom och högg en ishacka i hans bakhuvud.

På ett utkast till den artikel som Pravda skulle publicera efter Trotskijs död har Stalin själv klottrat sina korrigeringar. Trotskijs snöpliga död, löd förslaget till rubrik. Men Stalin ändrade till En internationell spions död.

Kanske har ingen suddats bort så fullständigt ur de ryska historieböckerna som Leo Trotskij, Lenins andreman under 1917 års ryska revolution, grundare av Röda armén och en egen gren av socialismen. I Stalins sovjetunion fanns varken Trotskijgator eller Trotskijtorg. Hans ansikte retuscherades bort från fotografier.
Men nu, 130 år efter sin födelse, har den gamle revolutionshjälten börjat erkännas igen. År 2009 tillägnades han t.ex. en egen utställning på Museet för Rysslands politiska historia i S:t Petersburg.

Pierre Broué (19262005) var en framstående fransk, trotskistisk, historiker. Han skrev många betydelsefulla verk, bl.a. om den tyska revolutionen 191723 och om Leo Trotskij. Han skrev också om det spanska inbördeskriget. Under åren fram till sin död tillhörde Broué vänsterflygeln inom det franska vänsterpartiet.
Tillbaka till toppen