Trolleri

260 kr
Som konst och kultur

Trolleri som konst och kultur förklarar trollerikonstens historia och utveckling. Författaren berättar om de trollerikonstnärer, kvinnor och män, som kom att använda det oförklarliga för att underhålla en hel värld. Boken skildrar hur historien formade dessa artister och trollerikonsterna som fick det omöjliga att verka möjligt.

Trolleri som konst och kultur visar att trollerikonstens kul­turella påverkan genom historien varit minst lika betydelsefull som övriga konstarters och kulturyttringars, trots att den verkat utifrån andra förutsättningar och ofta betraktats med oblida ögon. I detta välillustrerade verk ger oss Per Eklund en storslagen historia som hitintills saknats på svensk botten.

”Genom Trolleri som konst och kultur får du insikt i den kunskap man måste ha och det arbete man måste lägga ner för att kunna arbeta som professionell artist.” – Joe Labero

”Trolleri som konst och kultur fyller ett vetenskapligt tomrum, såväl nationellt som internationellt, då det gäller inte bara trollerikonstens, utan också populärkulturens historia.” – Fil. dr Björn Ivarsson Lilieblad, Linköpings universitet

Per Eklund är pedagog, författare och trollerikonstnär. Som författare har han skrivit läromedel för grundskolans senare del, gymnasiet och vuxenutbildning. Som trollerikonstnär har han vunnit SM i Close-up-trolleri, varit coach för Svenska Landslaget i Magi, suttit som president för Svensk Magisk Cirkel och är nu ständig sekreterare i Svenska Magiska Akademien.
Tillbaka till toppen