Systrarna Ulrichs dagböcker

260 kr
Från Stockholms slott, Djurgården och landsorten 1830-1855

Systrarna Ulrich, Lotten (1806-1887) och Edla (1816-1897), var av god om än inte direkt förmögen familj. Fadern var bl.a. handsekreterare hos Karl XIV Johan. I dagböcker redogör systrarna för sitt dagliga liv, sitt umgänge, teater- och konsertbesök, böcker som de läser liksom släktnyheter. De antecknar på både svenska och franska. Lotten Ulrichs "Journal" börjar på Stockholms slott 1830 och slutar i Kungshuset i Norrköping 1847. Hon antecknar stort som smått, inte bara det hon själv upplever, utan också skvaller, stoff från tidningar och nyheter från kolonin Saint-Barthélemy, där den äldste brodern har en befattning. Edla Ulrich anser framför allt de uppskattade vistelserna hos familjen Adlercreutz på Nynäs och Ekolsund värda att skildra. Hon antecknar också intryck från sitt liv som guvernant och från sina resor till Köpenhamn och till brunnsorter i södra Sverige. Systrarna beskriver personer ur alla samhällsklasser och ett flertal för eftervärlden bekanta namn förekommer, som Jenny Lind, Bernhard Crusell, Lars Johan Hierta, Bernhard von Beskow, André Oscar Wallenberg, Johan Olof Wallin och samtliga medlemmar av familjen Bernadotte.

Sammanfattningsvis får läsaren genom dagböckerna många konkreta bilder från tidens kulturliv, seder och bruk, uppfostran och utbildning samt ett Stockholm där Kungsholmen och Södermalm betraktas som förorter.

Margareta Östman är fil. dr och var fram till sin pensionering universitetslektor i franska vid Stockholms universitet.
Tillbaka till toppen