Systrar till lärda män

260 kr
Den här volymen myllrar av människor, nästan tusen personer befolkar texten och de många bilderna. Men egentligen handlar boken om åtta kvinnor, döttrar i fyra olika familjer i 1700-talets Sverige. Utmärkande för familjerna var att sönerna fick studera för att därefter göra karriär. Två av dem blev framstående läkare, en utnämndes till vicepresident i Bergskollegium, en blev världsberömd upptäcktsresande, en annan professor i naturalhistoria. Hur blev då livet för systrarna till dessa söner? Trots samma intellektuella förutsättningar som bröderna, så var livet i många avseenden stängt för dem.

Med skarp blick och öppet sinne återskapar Gudrun Nyberg dessa ”osynliga” kvinnors liv med hjälp av skärvor av information i bevarade kyrkböcker, bouppteckningar, domböcker, protokoll, brev, vetenskapliga publikationer, publicerade predikningar, pamfletter och tidningsnotiser. Nyberg frågar sig vad det skulle ha blivit av dessa åtta kvinnor om de hade varit män. Om de i stället för att helt anonyma försvinna i historiens mörker hade blivit framgångsrika forskare, lärda teologer eller dynamiska handelsmän. Även många andra kvinnoöden berörs där de tangerar huvudpersonerna. På så sätt blir skildringen genom detaljerade, personliga och varierande exempel en bred skildring av kvinnors levnadsvillkor vid denna tid.

Gudrun Nyberg har varit verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg liksom vid Universitetssjukhuset i Lund. Som specialist i internmedicin och medicinska njursjukdomar var hon adjungerad professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, där hon är bosatt.
Tillbaka till toppen