Systrar - de första utbildade sjuksköterskorna i Sverige

280 kr
I alla tider har vi människor tagit hand om skadade och sjuka, givit dem vatten, mat och värme. I den bemärkelsen är sjukvården uråldrig. Fortfarande i början på 1800-talet var det huvudsakligen sådan omvårdnad som sköterskorna ägnade sig åt. Antingen i hemmet eller på något sjukhus för de fattiga. Under 1800-talets andra hälft började dock sjuksköterskeyrket utvecklas parallellt med medicinens upptäckter och rön. Utbildningar inleddes, rekryteringen förändrades dessförinnan hade yrket lågt anseende. Gudrun Nyberg skriver här sjuksköterskeyrkets tidigare alltför oskrivna historia. Här behandlas diakonissornas uppdrag, utländska förebilder som Florence Nightingale, de olika inhemska skolornas begynnelse och uppdrag i lasarettsutbildningen, Emmy Rappes elever i Uppsala, Sophiahemmet i Stockholm osv.

Läsaren får följa en rad kvinnor i yrket och deras långa insats som osynliga vårdare inom sjukvården. Många människoöden stiger fram, tidigare tämligen sparsamt synliga inom vårdens historia.

Boken är rikt illustrerad.

Gudrun Nyberg är själv medicinare, tidigare professor och författare till en rad faktaböcker om medicin, sjukvård och kulturhistoria, senast med boken Läkarinnor (2021). Hon är bosatt i Göteborg.
___

"Layouten är luftig, texten är lättläst, varvad med talrika fotoillustrationer på människorna, dokument och personliga brev. Det är ett gediget arbete som avslutas med källor, person- och ortsregister." – Camilla Malmborg, BTJ. Helhetsbetyg: 5
Tillbaka till toppen