Sverige i det handelspolitiska maktspelet 1919-1939

195 kr

En historisk studie om Sveriges handelsrelationer under en viktig och slutligen katastrofal historisk epok. Den internationella handeln under mellankrigstiden var starkt påverkad av politiska och ekonomiska motsättningar, bl.a. ockupationer, handelskrig och internationell valutaoro. Den här studien inriktar sig främst på Sveriges handel och handelspolitik i förhållande till Storbritannien och Tyskland, men också förhållandena för de övriga nordiska länderna blir belysta. Bland annat vill studien visa "hur små öppna demokratier klarat sig när världshandeln drabbats av politiska motsättningar och stora internationella, ekonomiska kriser", och då är mellankrigstiden särskilt intressant med tanke på den turbulens som rådde: hyperinflationen i samband med krigsslutet 1918 avlöstes av depression 1920-1922, men fokus ligger på 1930-talet som en särskilt avgörande period "för små öppna stater med stort beroende av utrikeshandel. En mängd viktiga fakta presenteras som fortfarande har stor aktualitet.

Tillbaka till toppen