Svenskarna i första världskriget

240 kr
Svenskarna i första världskriget är en unik berättelse om till stora delar bortglömda tragedier, äventyr, strävanden och öden från åren 1914–1918.

Tusentals flyktingar passerade genom Sverige i augusti 1914. Svenska konstnärer i Paris deltog i kriget som franska främlings­legionärer. Svenska officerare tog tjänst i tyska armén. Fredsaktivisten Anna Lindhagen samlade in pengar till Belgiens barn och besökte ensam flyktingläger i Nederländerna. Efter det stora sjö­slaget i Skagerak 1916 flöt mängder av döda iland på västkusten, vilket bevittnades av bland andra Selma Lagerlöf, sommaren då makrillen kallades likfisk. Tusentals fattiga svenska utvandrare till USA hamnade i den amerikanska armén och tvingades strida på västfronten.

Stupade svenskar ligger begravda på de gigantiska krigskyrkogårdarna på västfronten, och i svenska kyrkogårdar fann turkiska, tyska, brittiska, arabiska, franska och ryska krigsinvalider sin sista vila när de dog på sin väg hem.

Detta och mycket annat okänt skriver Nils Fabiansson om i denna faktafyllda bok, därtill illustrerad med bilder och kartor.

Nils Fabiansson är författare och arbetar som redaktionssekreterare på Historisk tidskrift. Han har intresserat sig för första världskrigets historia och arkeologi sedan 30 år. Hans första bok är på tyska, Das Begleitbuch zu Ernst Jünger "In Stahlgewittern" (2007 och 2010) och 2014 utgav han Historien om Västfronten. Om den senare boken skrev Dagens Nyheter att författaren ”utmanar vårt slentriantänkande om kriget i sin originella och ohyggligt ambitiösa bok”. Författaren är bosatt i Stockholm.

 

"Fabiansson har gett ett viktigt bidrag till den svenska historien om första världskriget som dessutom är tillgängligt för en bred publik", skriver Lina Sturefelt i Respons. Läs hela recensionen här, obs inloggning krävs.
Tillbaka till toppen