Stora fula ordboken

220 kr
Försummade och förtalade ord framförda i full frihet

Den stora fula ordboken är tillbaka i en femte omarbetad och utökad upplaga med ca. 19 000 uppslagsord. Bl.a. innehåller boken 1 938 ord för det kvinnliga könsorganet, 2 038 för det manliga och 1 641 för det som de har för sig tillsammans. Svordomarnas och skällsordens antal är 1 463. Här finns både alldeles nya ord och traditionella och historiska benämningar. I boken återfinns likaså kärnfulla citat, roliga historier och små insiktsfulla miniessäer. Stora fula ordboken är ett arbete som hela tiden pågår. Här finns mycket att hämta för mångahanda intressen, naturligtvis också något att ständigt förarga sig över. En lärd bok om folkliga uttryck och levande språk.

Bengt G. Dagrin är som en enmansakademi, ständigt upptagen med att arbeta fram nya upplagor av Stora fula ordboken. Han är en språkman som saknar motsvarighet inom svenskan och en omtyckt föredragshållare och föreläsare som gjort hundratals framträdanden i olika sammanhang.
Tillbaka till toppen