Stigar och vägskäl

280 kr
Kultur i närmiljö

Livets långa länkar är viktiga: det nuvarande i relation till det förflutna stakar ut vägar till den okända framtiden. Om detta vet Gunnar Arnborg mer än de flesta. ”Bonden i oss har bleknat och är numera en avlägsen släkting”, skriver han. Stigar och vägskäl är en levnadsvis minnesbok där huvudpersonen ställer sig själv i bakgrunden. Istället är det tiden som kommer till tals genom de vänner, bekanta, grannar och släktingar som befolkar bokens text och rika bildskatt. En väsentlig roll spelar en bondes trägna dagboksanteckningar under åren 1900–1960, där livets gång speglas med omvälvande uppfinningar som cykel, radio, elektricitet, flygplan och slåttermaskin. Bygden och den stora världen finns samtidigt i lantmannens noteringar. Tidsvandringen fångar ljudens och ljusets förändring, den stillsamma tystnaden och försjunkenheten inom människan. ”En gång hade vi ett ålderdomligt golvur med bara en enda visare. Det räckte på ett ungefär”, skriver Arnborg. Vi möter kvinnorna i deras ständiga verksamhet i detta hörn av Västergötland med stora familjer och flera generationer att dra försorg om; männen med hästar och senare traktorer; vi inser järnspisens betydelse, religionens plats i kyrka och bönehus; barnens lekar och behjälplighet. Förankringen i bygden är djup med dess språk, skola, med mejeri och handelsbod, de prydliga stenmurarna och landsvägarnas knastrande grus.

Gunnar Arnborg är författare, folkbildare och hedersdoktor. Han har skrivit många högt älskade böcker med anknytning till hans del av Västergötland, men som ändå är allmängiltiga. En utförligare presentation av honom finns i början av boken.
Tillbaka till toppen