Stadsbilden

270 kr
Hus och utomhus. Hundra år i Göteborg

Stadsbilden är själva bilden av staden Göteborg: av bebyggelsen och parkerna, av den yttre skepnaden av rikets andra stad. Här kan läsaren skaffa sig en uppfattning om hur husen, kvarteren, stadsdelarna vuxit fram i samklang med geografin och naturen. Särskilt ligger betoningen i framställningen på tiden 1900 fram till våra dagar.

Hur har expansionen skett, vilka idéer och planer är det som har styrt utvecklingen? Och vilka arkitekter, planerare och politiker är det som har agerat? I kunniga och innehållsrika texter liksom i ett rikt urval foton åskådliggörs det hela i denna sjunde volym av den ambitiösa serien Hundra år i Göteborg.

Läs mer om hela serien Hundra år i Göteborg i Ulla Berglindhs text på sidan gamlagoteborg.se

Arkitekt Gudrun Lönnroth, som i fyra decennier arbetat som byggnadsantikvarie i Göteborg, svarar för texterna om bebyggelsen. Gudrun Nyberg har skrivit om stadens större parker under samma tidsperiod. Professor Nyberg är också initiativtagare och redaktör för hela serien "Hundra år i Göteborg".
Tillbaka till toppen