Staden – vi har till låns

290 kr
Anders Wahlgren har under fyrtio år forskat på staden ur olika synvinklar och samlat sina personliga tankar i en bok med titeln, Staden – vi har till låns.
Boken utgår från den förändring som skett med framförallt den äldre bebyggelsen i Stockholm. Detta upptar större delen av boken. I några kapitel har han sedan gjort en jämförelse med några andra städer som Göteborg, Halmstad, Malmö och Norrköping.

Wahlgren har studerat vad som styrt Stockholms tillväxt och särskilt ägnat sig åt de kulturhistoriska värdena i den äldre bebyggelsen. Vad som hände under den stora cityomvandlingen, vilka hus som revs och varför. Han ställer frågan, varför så få reagerade mot denna skövling av vårt kulturarv, som skedde under rivningarna på 1960-talet. Under efterkrigstiden var svensk politik starkt inriktad på tillväxt av huvudstaden, på samma sätt som idag. Det humanistiska synsättet fick träda tillbaka. Vi har bara staden till låns, kommande generationer ska ta över.

En stad berättar så mycket om livet och människorna som bor där. Gatorna med sina varuhus, affärer, restauranger och husens fasader, gamla som nya. Överallt bor människor under olika betingelser men de har ett gemensamt - de lever i en stad och har gjort så i tusentals år. Staden kommer alltid förändras. Boken tar också upp dagens arkitektur och stad. Arkitekturen speglar tiden på gott och ont. För Anders Wahlgren har det aldrig handlat om en romantisk, nostalgisk tillbakablick, han har alltid levat i nuet.

I boken tar han också upp frågeställningar som berörts i de femtio arkitekturfilmer han gjort under mer än fyrtio år. Femton av dessa filmer handlar om Stockholm. Hur utnyttjar vi staden? Kan vi göra den bättre, nu när staden fått en renässans världen över och kommer förändra mångas liv?

Anders Wahlgren är vid sidan av Per Anders Fogelström den främste skildraren av Stockholm, men också av andra städer. Han har skrivit många böcker och gjort ett stort antal prisbelönta filmer som behandlar staden. Han är född, uppvuxen och bosatt i Stockholm. I juni öppnar hans utställning om staden på Sven-Harrys konstmuseum.
Tillbaka till toppen