Söderblom och Wallenbergaffären

290 kr
Nytt ljus i ett trauma

Raoul Wallenbergs öde och mystiska försvinnande i ett Ungern i upplösning mot slutet av andra världskriget tillhör efterkrigstidens mest omskrivna och omdebatterade politiska händelser. Många böcker och än fler artiklar har skrivits, både i Sverige och utomlands. Gåtan är fortfarande olöst.

Ambassadör, på den tiden kallad minister, Söderblom var i slutet av världskriget stationerad i Moskva. Den 16 januari 1945 fick han ett telegram som sa att Wallenberg var "satt under sovjetiskt beskydd" i Ungern. Den sovjetiska regeringens position försköts dock omgående till att närmare information om svensken saknades. Under ett och ett halvt år försökte Söderblom ihärdigt ta reda på vad som hänt Wallenberg. En undersökning som kulminerade med att han – som den ende enskilde svensk någonsin – fick förhandla med Josef Stalin. Audiensen resulterade i att ryssarna ett år senare, den 18 augusti 1947, officiellt meddelade att Wallenberg finns inte "i Sovjetunionen och han är okänd för oss". Under åren har med stigande intensitet Söderbloms insatser beskrivits på ett genomgående förringande sätt. Var kritiken mot Söderblom berättigad?

I denna faktaspäckade och välbelagda framställning berättas en annan historia om Söderblom. Med tillgång till nya källor, tidigare hemligstämplade, till opublicerade privata brev, till tidningsartiklar, till intervjuer liksom med stöd av en rad seriösa historiker presenterar här författaren Söderbloms modiga initiativ i Wallenberg-ärendet och, inte minst, förhandlingsskicklighet när det gällde att hålla Sverige utanför andra världskriget. Historikern Wilhelm Agrell har skrivit den illustrerade bokens förord.

Omi Söderblom, bosatt i Stockholm är jurist och författare, hovrättsdomare i Svea hovrätt. Hon är släkt med bokens huvudperson Staffan Söderblom. Genom att teckna ett uppriktigt och initierat porträtt av sin farfars bror Staffan – femte barnet till ärkebiskopen Nathan Söderblom – har hon kunnat redovisa en ny bild av Wallenbergaffären. Omi har tidigare utgivit en kritikerrosad bok om ärkebiskopen och mottagaren av Nobels fredspris, "I skuggan av Nathan".

_________________________________________________________________________________________

"Denna otroligt spännande, temperamentsfulla och välskrivna bok, med ett initierat förord av Wilhelm Agrell, är en mix av vetenskaplig forskning, biografi, deckare och juridiskt dokument, ett sanningssökande av skeenden och en Ehrenrettung av en begåvad, modig, plikttrogen person, behärskande ett tiotal språk, inklusive ryska, lyhört och oförtröttligt genomförande de instruktioner han fått av sina stats-och utrikesministrar."
– Ulla Berglindh, Sverigekontakt

"Författaren är mån om att hålla ett vetenskapligt förhållningssätt i boken genom att verifiera alla citat med en gedigen notapparat, omfattande appendix och personregister. Dessutom är texten i vissa delar akademisk till sin natur, vilket troligtvis kan förklaras av viljan att forma språket mera utifrån professionalism än från personlig känsla i syfte att göra den trovärdig. Trots det är texten författad med ett driv som för tankarna till spänningsroman av det bästa slag och därför låter sig läsas i löpande text utan att använda notapparat."
– Göran Wallin, Centrumsyn

"Var det Wallenberg han hette?  Ja, Wallenberg.  Som hämtat ur en film, men replikskiftet ska ha ägt rum i verkligheten, den 15 juni 1946, mellan Josef Stalin och Sveriges avgående Moskvaambassadör Staffan Söderblom. [...] Raoul Wallenbergs försvinnande i Budapest i januari 1945 är och tycks förbli en olöst gåta. [...] silad genom Omi Söderbloms temperament är det en ovanligt läsvärd, ibland rentav spännande partsinlaga."
– Mats Rosin, Västerbottens Folkblad

"Omi Söderbloms verk är en äreräddning av Staffan Söderblom, samtidigt som det är en jurists utförliga genomgång av bevismaterial. [...] Det här är en kontroversiell bok, skriven med temperament och glöd, för att inte säga raseri, som ger en ny, omskakande bild av svensk utrikespolitik under och efter andra världskriget. Och om vem som ska betala skulden."
– Maria Schottenius, Dagens Nyheter

"Det är sorgligt att den korrekte Staffan Söderblom inte nådde ända fram i frågan om att i närtid få ett säkert svar på Raoul Wallenbergs öde. Boken om hans liv kastar ändå ett förklarande ljus över det diplomatiska spel som följde på det ännu inte uppklarade försvinnandet av en av den svenska historiens främsta hjältar som räddade många tusen judar undan Förintelsen."
– Per Ewert, varldenidag.se

"Sammantaget ger boken ett viktigt perspektiv som placerar huvudansvaret för misskötseln av Raoul Wallenbergärendet där den ska vara: från ett diplomatiskt till ett politiskt misslyckande."
– Ruben Agnarsson, Inblick
Tillbaka till toppen