Skola och makt

0 kr
Om viljan till kunskap beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola

Skolan diskuteras idag mer än någonsin. Den är ju en institution som syftar till att förändra eleverna och deras
handlande – själva meningen med skolanas verksamhet är således i realiteten att utöva makt. I denna bok analyseras
detta maktutövande.
Skolan har nästan ständigt sedan 1950-talet ansetts befinna sig i en kris, men aldrig så mycket som idag då t.o.m.
skolansvariga politiker sjunger med i klagokören, trots eget ansvar för den. Dagens skolkunskap verkar i allt mindre
grad handla om den lärande individens liv och allt mer om Sveriges ekonomiska konkurrenskraft.
Boken tar upp ständigt aktuella pedagogiska frågeställningar samtidigt som den ger perspektiv på svensk skolpolitik.

Anders Persson är professor i sociologi vid Lunds universitet. Han har skrivit ett flertal böcker och deltagit i än
fler. Den första upplagan av Skola och makt utkom 1994, den andra 2003 och nu är det dags för en tredje upplaga.
Tillbaka till toppen