Skogen i vårt inre

205 kr
Utmark och frihetsdröm

I ett genomurbaniserat och teknologiskt tidevarv glömmer vi att skogen rymmer våra rötter. Svenskens förbund med vildmarken och skogen har alltid varit stark. Där finns vårt ursprung: för bara några generationer sedan bodde den genomsnittlige svensken i en folkfattig skogstrakt. Skogen genomsyrar vår konst och litteratur, vårt språk och våra namn: var och varannan av oss bär trädnamn: Lindgren, Björk, Grankvist, Ahlberg. När vi drömmer mardrömmar syftar vi på den skogskattlika Maran, när vi får panik åsyftas skogsguden Pan. Skogen har varit både skrämmande obygd och frihetens tillflykt. Den har på en gång varit "Fattigmans päls" och förblivit basen i den svenska nationalekonomin.
Johannes Ekman, kulturjournalist på Sveriges Radio, tar oss med på en resa till skogen i vårt inre. Med skönlitteraturens hjälp vill han fördjupa ämnet skogen som inre upplevelse. Han skriver i inledningen:
Historien om skogen i vårt inre är historien om den eviga spänning som följt mänskligheten mellan det vilda och det tämjda, mellan natur och kultur, mellan bygd och obygd, mellan det kontrollerat civiliserade och den okontrollerade utmarken. Skogen har på en gång stått för skräck och frihet, yttersta fattigdom och slit och romantisk naturdröm.
Följ med till den eviga vildmarken i oss alla, till skogen och dess människor, idéer, väsen, historia, drömmar, rädslor, fattigdom och skönhet. Ny reviderad upplaga.

Sagt om Skogen i vårt inre:

"...det är en fantastiskt rolig och intressant bok. Jag glömmer att jag inte gillar skogen och dras in i den." Oline Stig, DN

"Med kulturjournalistens lätta hand skriver han en njutbar och personlig skogsbok."
Göran Greider, Dala-Demokraten

"Det är en promenad man gärna följer med på. /.../ Elegant och insiktsfullt delar han med sig av sina läsefrukter under nedslag i allt från socialhistoria till vår rika skatt av naturlyrik."
Torgny Nordin, SvD
Tillbaka till toppen