Sällsamma personer på Södermalm

220 kr
Ett stycke Stockholmshistoria underifrån

Följ med på en promenad genom Södermalm. I bokens sju kapitel skildras sällsamma händel­ser som tilldragit sig och sällsamma personer som levt och verkat på Söder. Berättelserna berör vanliga män­niskor: hur de levde, vad de ro­a­de sig med på fritiden, vad de kanske hade för dröm­mar och visioner. Ändå var bokens personer inte alldeles vanliga – det är säll­samma porträtt vi lär känna, vart och ett på sitt sätt.

I förra sekelskiftets ”särskilt utsatta områden” fanns de som kämpade för bättre villkor åt de många. På 1980-talet trodde sig polisen ha hittat Palmes mördare bland prinsar och älvor på Hornsgatan. Under en vinter på 1880-talet tjänade Mosebackes Kägelbanan som stall för tigrar, zebuoxar och en mängd andra exotiska djur. I en kåk bakom Södra Latin skapade en grupp ungdomar – blivande kulturpersonligheter – ett kultur­forum på 1950-talet. På 1730-talet inväntade en grupp Söderbor en fruktansvärd apokalyps …

Eva Carlsson Werle är kulturhistoriker med en fil.mag. i religionshistoria. Hon har tidigare gett ut boken ”Vålnaden går före”.
"Detta är helt enkelt en av de bättre Stockholmsskildringar jag läst"
– Thomas Wihlman, Opulens
Tillbaka till toppen