Så bodde officerarna

290 kr
Tidlösa typhus

Så bodde officerarna handlar om arkitektur, byggnadsvård och tidlösa typhus, de flesta med sexdelad planlösning. Boken skildrar också officerarnas familjer och deras ekonomiska och sociala villkor, som visar den rotlöshet och osäkerhet som präglade yrket.

1700-talets främsta arkitekter – Hårleman, Palmstedt och Carlberg – fick i uppdrag av Kungl. Maj:t att rita boställen åt kaptener, ryttmästare och majorer. Genom att ritningarna finns bevarade kan vi i detalj följa arkitekternas tankar bakom de bostadskonventioner som påverkat oss. Dessa hus från 1700-talet har präglat svensk arkitektur in i modern tid: sparsmakat och enkelt, en föregångare till senare tids funktionalism.

För första gången publiceras nu de viktigaste ritningarna av dessa typhus med kommentarer. Det tog flera år för författaren att hitta de relativt få husen som bevarats. Dessa jämförs med de ursprungliga ritningarna.

Följ med på en resa som gick från Krigsarkivet på Östermalm till undangömda kaptensboställen i det inre av Västergötland och Småland.

Martin Giertz är författare och expert på äldre hus. Han har skrivit standardverket Svenska prästgårdar. Denna nya bok är besläktad med den tidigare. Giertz är bosatt i Stockholm och vid sjön Sommen i en vacker prästgård.
Tillbaka till toppen