Röst!

225 kr
Om demokrati, makt och politik

Unga om makt, demokrati och politik.
Vad tycker och tänker unga människor mellan 16 till 21 år om vårt samhälle?
Vad vill de förändra? Vad är bra? Vad är skrämmande? Vad är politik?
Hur ser framtiden ut?
Det är utgångspunkterna i RÖST.
140 ungdomar, alla som individer, visar att vi aldrig har haft en ung generation som är så medveten och öppen gentemot sin omvärld. Och som är så demokratiskt skolad. Deras röster varvas med täta porträtt och möten med dem i deras egna häng, platser de gjort till sina i vårt gemensamma offentliga rum.
Sex ungdomar har dokumenterat sin vardag med egna fotografiska berättelser.

Författare är Annica Carlsson Bergdahl och fotograf Jerker Andersson, som tillsammans tidigare utgivet de uppmärksammade böckerna Killar (2007) och Bruadr (2008).
Tillbaka till toppen