Raoul Wallenberg – Liv och legend

320 kr

Sedan årtionden tillbaka har hundratals gator, torg och byggnader i olika världsdelar namngivits efter Raoul Wallenberg. Han har blivit motiv på frimärken och inspirerat tonsättare att skriva musikaler och operor om hans levnadsöde. Hans gärning i Budapest 1944–45 för att rädda judarna i Ungern undan Förintelsen har fiktionaliserats i en tv-serie och en spelfilm. Mängder av böcker har skrivits om honom.

I boken analyseras Wallenbergs insatser under andra väldskriget och hur hans försvinnande hanterades under kalla kriget och efter murens fall i Sverige, Ungern och usa. Hur gick det till när Raoul Wallenberg gick från att bli en inrikespolitiskt infekterad fråga i Sverige via en internationellt erkänd förebild till att bli en personifikation av humanitet under Förintelsen likaväl som ett svenskt utrikespolitiskt varumärke? Vilka aspekter av Raoul Wallenbergs liv har varit betydelsefulla när han gestaltats på operascener, i film och tv? Och på vilka sätt ska Wallenbergs minne hållas vid liv när avståndet till de händelser som han varit så starkt förknippad med tilltar?

Raoul Wallenberg – liv och legend bygger på ett stort källmaterial från arkiv i Israel, Storbritannien, Sverige och usa. Författarens studie grundar sig på tidnings- och tidskriftsartiklar från ett dussintal länder och en stor mängd artiklar och böcker om Raoul Wallenberg, andra världskriget, Förintelsen och efterkrigstiden, från 1945 fram till våra dagar.

Ulf Zander är professor i historia vid Lunds universitet. Han forskar framför allt om hur historia förmedlas, till exempel i monument, på film och i tv, samt om Förintelsen och dess efterbörd. I Raoul Wallenberg – liv och legend har han sammanvävt dessa forskningsintressen, vilka han tidigare skrivit om i bland annat Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte och Clio på bio, Om amerikansk film, historia och identitet och i ett stort antal artiklar, både nationellt och internationellt.

Inb. / ill. / 540 s. / ISBN 978 91 8982 605 2 / Utkom november 2023

Tillbaka till toppen