Radikalism

210 kr

Perspektiv på radikala uttryck och handlingar inom konst, filosofi och religion


I boken diskuterar författarna åtta exempel på radikala uttryck eller radikalism: från konstvetenskapligt, religionsvetenskapligt och från filosofiskt perspektiv.

Vad innebär det att vara radikal eller inta en radikal position? Vad medför en radikalisering? Onekligen uppfattas vissa idéer och handlingar som radikala i vissa sammanhang, men inte i andra.

Här möter vi olika typer av radikala idéer och uttryck. Sammantagna ger exemplen perspektiv på det som kan betraktas som en radikaliseringsproblematik. Ordet radikal har många betydelser, vilket diskuteras i kapitlen - inom vetenskapen, konsten och politiken osv.

Man iakttar sex vågor av radikalism: den första anarkistiska; den andra som anti-kolonialvågen; den tredje som vänstervågen; den fjärde som den religiösa vågen; ibland därtill en femte genom högerextremistiska krafter och slutligen även en sjätte miljöradikal våg.

Här avhandlas kulturskapande anarkister i 1890-talets Paris; radikala filosofer i Wienkretsen; modernismen; radikal arkitektur; efterkrigstidens skandinaviska konstscen; etropisk konflikthantering; våldsutövning i IS; den ariska rasens Ragnarök; Martin Heideggers förslag i radikal tradition.

Författarna är forskare, docenter och professorer vid universiteten i Linköping och Växjö och har tidigare utkommit med flera liknande antologier.
Tillbaka till toppen