Putins bro till väst

240 kr

I Baltikum finns stora rysktalande minoriteter – ett arv från sovjettiden. Men skulle verkligen ­Ryssland på samma sätt som i Ukraina kunna använda ryssarna i dessa baltiska stater för att angripa Nato- och EU-länder som Estland? Och skulle ryssarna i dessa länder vilja bli ”räddade” av stormakten i öst? Skulle några vara redo att bli femtekolonnare? frågar sig författaren. Det finns sådana, visar det sig.

Efter att i ett par decennier ha bevakat och rest i dessa länder har Börge Nilsson tillägnat sig kunskap med perspektiv. Han har träffat samma personer, rysktalande i Baltikum, med många års mellanrum.

Hans berättelse om ryssarna utanför Ryssland börjar i Narva, Västeuropas yttersta utpost som ligger bara en brolängd från supermakten. Hans skildring slutar i Kaliningrad, det hårt befästa ryska länet vid Östersjöns kust. För en framtid i fred är Kaliningrad Europas allra svagaste punkt.

Börge Nilsson har under decennier bevakat och följt rysktalande minoriterer i de baltiska länderna för olika tidningar i Sverige och Norden. I början gällde frågorna främst språk och utbildning, senare förvaltning, media och ryska påverkansaktioner. Han har även skrivit om Ryssland och publicerat Ensam – alldeles ensam, en bok om den mördade journalisten Anna Politkovskaja. Bosatt i Värmland.

"Börge Nilsson kan med sitt intressanta material belysa komplexiteten i relationerna mellan imperiemakten Ryssland och de små tidigare sovjetrepublikerna Estland och Lettland [...] Nilssons omfattande redovisning är imponerande och lärorik." – Hans Lödén, Värmlands Folkblad 

Danskt band / ca 300 s. / ISBN 978 91 8982 622 9 / Utkommer februari 2024

Tillbaka till toppen