Påvens hästar

290 kr
Hovkultur och maktsymbolik i kyrkostaten Rom

I denna fascinerande och faktafyllda volym undersöker Kari Lawe hästens ställning och funktion i påvehovets ceremonier och fester under seklernas gång.

Redan för 7000 år sedan domesticerades hästen och blev både arbetsdjur och statussymbol för de mäktiga. Hästen har betytt mycket i forntida religioner och kulturer, så också inom kristendomen och särskilt i den romersk-katolska kyrkan. Lawe visar hur hästen blev ett kejsarsignum för påven själv och en symbol för hans feodala maktutövning. Läsaren möter ett Europa som inte var sekulariserat, där de världsliga och religiösa funktionerna ännu inte var åtskilda.

Med god hjälp av ett rikt och unikt bildmaterial berättar författaren initierat om makt och maktspel, om religion och ceremonier – hela tiden med hästen i centrum och symbol på många plan. 1929 avvecklades påvestatens hästhållning.

Kari Lawe är teol.dr i kristendomens historia samt fil.kand. i historia, konsthistoria, estetik och italienska. Kari är även en erfaren kännare av Vatikanen efter att under lång tid ha rört sig där i arkiv och bibliotek för arbetet med sin avhandling, liksom för sin källforskning rörande Påvens hästar. För övrigt är hon också erfaren ryttare och hästägare.

"(E)tt vetenskapligt projekt förvandlat till ett flerkilos praktverk med fantastiska illustrationer." Nina Lekander i Expressen

"Det är på många sätt en fantastisk bok; bara uppslaget att skriva om hästar ur det här perspektivet är kreativt. Att dessutom göra det så lärt och intresseväckande är briljant." Mats K.G. Johansson i BTJ-häftet nr 7, 2020
Tillbaka till toppen