Paris Retro

260 kr
Från Madeleine till Bastiljen

En historisk skildring över Paris utveckling med olika perioder; här finns Balzacs, Zolas, Sues och Sands myllrande stad följetongsförfattarna som gjorde tidningarna stora och att människorna levde sig in i de handlingar som skribenterna formade. En annan period utgörs av de prostituerades metropol: hur många var dessa kvinnor, vilka var de? Från den enkla gatflickan till kokotten i de fina salongerna. Här skildras passagernas Paris, de sammanbindande smala gallerior som under ett antal decennier samlade småbutiker, småcaféer och smårestauranger till dessa överbyggda förbindelser mellan kvarter. Och här skildras baron Haussmans gigantiska omdaning av Paris med de breda boulevardernas tillkomst och de gigantiska rivningar som detta krävde. Kvarter revs, invånarna jagades bort. Även en omfattande skildring av modet och modehusen ingår. Boken är elegant skriven med många referenser och talande citat. Ett rikt bildmaterial ingår.

Anita Limare Hjelte har under många år levt och arbetat i Paris inom massmedia. Hon är helt franskspråkig. Numera bosatt i Stockholm.
Tillbaka till toppen