Orsak: våldtäkt

200 kr
Om våldtagna män i medicinsk praktik

Den svenska sjukvårdens omhändertagande av våldtagna män varierar och många vårdmiljöer saknar rutiner för patientgruppen. I Orsak: Våldtäkt beskriver etnologen Jens Lindberg våldtäktsvårdens olika former. Med utgångspunkt i praktisk sjuk- och våldtäktsvård undersöks hur ideal för god vård vävs samman med föreställningar om bland annat kön och sexualitet och vad detta kan ha för betydelse för vården av våldtäktsutsatta män. På så sätt belyser boken den komplexitet, de samspel och de mönster som präglar vårdarbete och ger nya perspektiv på våldtäkt på män som vård- och samhällsfenomen.

Jens Lindberg är etnolog och verksam vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.
Tillbaka till toppen