Ordets makt

250 kr
En guidad tur genom retorikens landskap

Ordets makt är både en praktisk handbok i övertygandets konst och en exempelsamling som visar hur retoriken fungerar i politiska, sociala och historiska sammanhang. Författaren Peter Adler hämtar en hel del material från sin långa verksamhet som copywriter, författare, talskrivare och retorisk coach. Praktiska råd kompletteras med berättande avsnitt som fördjupar olika aspekter av retorik. Boken presenterar också ett antal stora talare och beskriver de retoriska tekniker som gett deras tankar stark genomslagskraft. Ett avsnitt ägnas åt språkbehandling och fungerar som en konkret och lättfattlig minneslista för den som vill finslipa sin förmåga att uttrycka sig väl utan att kompromissa med språkets tydlighet. Läsaren får en grundlig genomgång av de psykologiska mekanismer som samspelar när vi människor gör oss en bild av verkligheten, den bild som skickliga talare i alla tider har påverkat framgångsrikt.

Boken lämpar sig både som lärobok och som inspirationsläsning för alla som intresserar sig för fenomenet retorik.

Tillbaka till toppen