Oligarken mot presidenten

190 kr
Tvekampen mellan Chodorkovskij och Putin

Michail Borisovitj Chodorkovskij föddes 26 juni 1963 i Moskva. Han var tidigare den rikaste mannen i Ryssland, och den 16:e rikaste i världen. Han var ägare av Rysslands största oljebolag, Yukos, innan han 2003 fängslades av de ryska myndigheterna, anklagad för ekonomisk brottslighet, och Yukos förstatligades. Gripandet av Chodorkovskij och förstatligandet av Yukos föregicks av en juridisk tvist mellan Yukos och den ryska staten och väckte stor uppmärksamhet såväl i Ryssland som övriga världen. Flera internationella bedömare menade att anklagelserna om ekonomisk brottslighet mot Chodorkovskij var svepskäl för att rättfärdiga ett förstatligande av Yukos och ett utmanövrerande av Chodorkovskij som sågs som ett hot mot president Putin. Den 27 december 2010 dömdes Chodorkovskij för pengatvätt och stöld.
Boken bygger på en brevväxling mellan Stig Fredrikson och Michail Chodorkovskij som förmedlats av Chodorkovskijs advokater. Chodorkovskij besvarar Fredriksons frågor så öppet han kan under omständigheterna.

Fredrikson försöker skildra duellen, eller enviget, mellan Chodorkovskij och Putin som en kamp mellan två helt skilda sätt att se på Ryssland, ett nostalgiskt tillbakablickande med bevarande av status quo till varje pris (Putin) och ett framåtblickande med en vision om ett modernt demokratiskt Ryssland inlemmat i det internationella umgängets spelregler (Chodorkovskij).

Stig Fredrikson var tills nyligen utrikeskommentator på SVT:s Aktuellt. Han har varit SVT:s utrikeskorrespondent i Washington och arbetat för TT i Moskva. Han är en av våra främsta Rysslandskännare och har tidigare utgivit Alexanders kurir - ett journalistliv i skuggan av det kalla kriget (2004 och 2011) samt Daterat Moskva - Rysslands väg leder bort (2010).
Tillbaka till toppen