Oförglömligt

270 kr
Ett liv i emigrationsforskningens tjänst

Ulf Beijbom är den person, näst efter Vilhelm Moberg, som mest förknippas med utvandringen från Sverige till USA. Beijbom är en av initiativtagarna/grundarna av det välrenommerade Emigrantinstitutet i Växjö. Detta blev snabbt ett centrum för den omfattande forskning och det arkiv som växte fram under chefen Beijboms vård. Institutet blev hans livsverk. Självfallet har Ulf Beijbom forskat i USA och rest och vistats mycket där, särskilt i områden dit de svenska utvandrarna begav sig. I Oförglömligt tar Ulf Beijbom med läsaren på en resa i tid och rum, till otaliga intressanta möten med svenskar ”over there”. Naturligtvis får man likaså veta mycket om hur Emigrantinstitutet växte fram och fungerade som en erfarenhetsbank, men också om hur dess roll tonats ner av okunniga administratörer och politiker.

Ulf Beijbom är bosatt i Växjö, staden med Emigrantinstitutet, och mitt i det Småland som såg så många människor lämna det gamla landet för färden västerut.
Tillbaka till toppen