Öar och öighet

240 kr
Introduktion till östudier

Sverige har många öar och många människor som lever, arbetar, bor på och gärna besöker öar. Likaså skildrare av öar i konst och litteratur. Genom Öar och öighet får vi nu också en fullödig introduktion till östudier.

Vad är öar, hur gestaltas de, hur återfinns öar i västerländsk kultur och vilken typ av frågor ägnar sig öforskare åt. Bokens författare är själv öbo och forskare. Han upptäckte att han saknade en övergripande bakgrund och ville göra sina iakttagelser om att bo och leva på en ö begripliga. Sådant som tid och rum, lukt och jord, avstånd och närhet, säsongernas växlingar, besökare och besökta.

»Den kortaste sammanfattningen av öars idé- och kulturhistoria kan skrivas just så: väl avgränsade små världar, laddade med dubbla uppsättningar värden och därför en framträdande ambivalens,« skriver Ronström inledningsvis. Så tar han med läsaren på en resa i öarnas värld: till det sammanhängande, avgränsade och enhetliga, det positiva liksom till småskaligheten, närheten, värmen och gemenskapen. Till allt det som står för det utopiska och paradisiska. Men så finns motsatsen: det negativa, inskränkthet, inavel, efterblivenhet, tristess – liksom fängelser, fasor, hemskheter.

Öar och öighet är en stimulerande och tankeväckande bok om öarnas värld, fylld med exempel och resonemang om vad som är speciellt med just ölivet runt om i världen. Den är rikt illustrerad i färg och svartvitt.

Owe Ronström är professor i etnologi vid Uppsala universitet och verksam vid Campus Gotland i Visby. Han har skrivit en rad böcker inom sitt ämne och introducerar med Öar och öighet östudierna i Sverige. Ronström är född, uppvuxen, bosatt och verksam på Gotland. Han är även aktiv musiker.
Tillbaka till toppen