Nutida kinesisk litteratur

200 kr
Jakten efter det moderna

I Kina har litteraturen alltid haft hög status, även om skönlitteraturen mist en del av sin gynnade ställning under de ekonomiska reformernas yra från 1970-tlet och framåt. Dock har gränsen hela tiden tänjts för vad som får tryckas. Skönlitteraturen har lämnats i fred i stor utsträckning. Därför har nya väga öppnats, inte minst för kvinnliga författare. Man skriver om individer, vardagslivet, och de mest privata. Även i former har dörrarna öppnats för experimenterande prosa. Egensinniga författare har börjat skriva på tvärs mot tidigare ideal. Nya relationer har inträtt i samhället, exempelvis mellan äldre och yngre. Historien spelar mindre roll. I Kina har red blivit en allt mer uttalad längtan efter det moderna. Och nu har Kina fått en ny nobelpristagare i litteratur, som sätter fokus på skönlitteraturen. I denna bok skriver författaren om den moderna kinesiska litteraturen. Här presenteras både enskilda författarskap och övergripande tendenser. En kunnig introduktion till den nutida kinesiska litteraturen.

Kerstin Johansson, fil. dr i kinesiska med en avhandling om kinesisk barnlitteratur i samband med den litterära och språkliga modernismen. Bibliotekarie och kritiker i bl.a. Helsingborgs Dagblad.
Tillbaka till toppen