Nova Zembla

0 kr
En holländsk övervintring 1596-1597

1596 sökte ett holländskt fartyg efter vägen till Söderhavet men hamnade på en plats de inte hade tänkt sig - ishavet. När deras båt frös fast i isen tvingades besättningen stanna på ön Nova Zembla under vintern 1596-1597. Den unge holländaren Gerrit de Veer för loggbok och kommer vid hemkomsten publicera sin berättelse.

Detta är den oförkortade utgåvan av Gerrit de Veers dagbok om resan norrut, nu för första gången på svenska. Den bygger huvudsakligen på den engelska utgåvan från 1609 och den norska från 1997. Tidigare har endast korta utdrag på knappt tio sidor funnits på svenska av de Veers journal.

Thomas Arvidsson ger en introduktion till 1500-talets försök att finna en sjöväg till Orienten via en nordlig passage, den s k nordostpassagen, samt en presentation av några av aktörerna kring resan till Nova Zembla. Därefter tar Gerrit de Veers egna berättelse vid.

Thomas Arvidsson är läkare, bosatt i Nässjö Han har skrivit och forskat om kylslagna resor. Rolf Kjellström är polarforskare, etnolog och författare.
Tillbaka till toppen