Newton och Bibeln

240 kr
Essäer om bibeltexter, tolkningsfrågor och översättningsproblem

Denna samling essäer behandlar bibeltexter ur vitt skilda perspektiv. Författarens strävan är att med vanliga vetenskapliga metoder, både språkliga och historiska, undersöka och belysa texter i bibeln, främst Gamla testamentet.
En betydande del av boken ägnas åt frågor kring översättning av bibeln från ett språk till ett annat. Där diskuteras en rad svårigheter som bibelöversättare har att brottas med. Boken vill göra problemen begripliga för vanliga läsare utan expertkunskaper. Titelessän ”Newton och bibeln” presenterar en mindre känd sida av den store naturvetenskapsmannen: hans insatser som bibelforskare. Här finns också essäer om synen på döden i Gamla testamentet, om de tio bud-
ordens ursprungliga innebörd och åtskilligt annat.

I Albrektson finner den nyfikne och vetgirige en lyhörd och bildad ciceron.

Bertil Albrektson är född i Göteborg 1929 och disputerade 1963 i Lund på en textkritisk avhandling om Klagovisorna i den hebreiska bibeln. Han har sedan varit professor i exegetik vid Åbo Akademi, och åren 1975–2000 arbetade han som sakkunnig i bibelkommissionen i Uppsala, med huvudansvar för hebreisk filologi och textkritik. Samfundet De Nio har tilldelat honom sitt översättarpris. Hans forskning har vunnit internationellt erkännande; han är bland annat hedersdoktor i Edinburgh och belönades 2003 av The British Academy med ”The Burkitt Medal for Biblical Studies”. Han är ledamot av flera akademier och lärda samfund, bland dem Vetenskaps-Societeten i Uppsala och Vitterhetsakademien.
Tillbaka till toppen