Naturvetare i motvind – Bengt Euphrasén

240 kr
Om slavar, vulkaner, regnskog och havsdjur

Gudrun Nyberg har forskat i en 1700-talsforskares resor i tid och rum. Bengt Euphrasén, född i Habo och utbildad på bland annat Visingsö, i Skara och Göteborg, förde ett hårt liv. Han kom från enkla bondeförhållanden och saknade alltid ekonomiska medel. Han följde med till den svenska bosättningen Saint Barthélemy i Västindien, där han under de långa seglatserna och i övärlden samlade växter, djur, havsdjur. Han var mer socialt betydande och framgångsrika kollegor behjälpliga, erhöll medel av dem men fick samtidigt sina egna forskningsresultat utnyttjade. Så småningom dog han alltför tidigt och lika utfattig som han varit i hela sitt liv. Men han har lämnat spår efter sig i en del namn på hans upptäckter bland fiskar och havsdjur, bland växter och blommor. Nyberg har färdats i hans fotspår, i arkiv och till Västindien. Ett rikt bildmaterial visar Euphraséns samlingar.

Gudrun Nyberg är från början läkare, men har under senare år publicerat ett flertal lovprisade böcker om bland annat läkaren Carlanders gärning och liv i Göteborg, liksom en bok om Alströmer. Nyberg är bosatt i Göteborg.
Tillbaka till toppen