Myten om judebolsjevismen

220 kr
Antisemitism och kontrarevolution

Antisemitismen är ett ont som florerar, både historiskt och i nutid. Konspirationsteorierna är många och med osmaklig livskraft. Den har använts och används som ett ideologiskt och politiskt maktinstrument, trots mindre än en mansålders avstånd till världens mest ödeläggande folkmord. Det talas om ett judiskt världsherravälde som en mobiliserande idé. Det är myten om judebolsjevismen – om bolsjevikrevolutionen och kommunismen som verk av världens judar för att ta över de kristna indoeuropeiska nationerna.

Myten om den judiska världskonspirationen har gamla rötter och har utnyttjats på olika sätt. I boken undersöker författaren hur föreställningar kring sambandet mellan bolsjevismen, judar och judendom kunde uttryckas i svensk offentlighet åren efter första världskriget. Med många citat ger Blomqvist en bred och förfärande bild av den öppna såväl som den smygande antisemitism som återspeglas i källmaterialet.

Håkan Blomqvist är författare, journalist och docent i historia vid Södertörns högskola. Han är författare till ett flertal uppmärksammade böcker om bland annat Nils Flyg och Arthur Engberg. Blomqvist är bosatt i Stockholm.
Tillbaka till toppen