Motståndskraft

195 kr
I boken sammanfattar författarna under begreppet resilience det som de arbetar med - att hjälpa människor att komma tillbaka från situationer och tillstånd där de haft svårt att få livet att fungera. Det kan gälla stress och utmattning, människor som drabbats av kriser och förluster, av hot om våld eller av olyckor. Författarna vill förmedla sina professionella erfarenheter och metoder för att stärka motståndsförmågan mot olika exceptionella påfrestningar för människan i livet.
Tillbaka till toppen