Mörkläggning

245 kr
Nazismen och motståndet i Norrköping 1933-1945

Skildringar av Sverige under Andra världskriget, den inhemska nazismen och relationerna till den hotfulla grannen i söder har varit många. Men då utifrån ett nationellt perspektiv med makthavare på riksnivå och utvecklingen på systemnivå. De lokalhistoriska exemplen har inte prioriterats. Därför denna studie i vilken Johan Perwe skildrar hur världskriget och beredskapstiden speglades i en större svensk stad - Norrköping. Han fokuserar här på lokala händelser, på de "små" personliga erfarenheterna. Är allt gömt och glömt i dag?

I boken möter vi nazismens sympatisörer, demokratins företrädare, de aktiva motståndarna, de självuppoffrande hjälparna under krigsårens vardag. Perwe lyfter fram en lokal krigshistoria, följer personer och familjer. Det kan vara tydliga tyska agenter, det kan vara kappvändare som efter kriget anpassar sig på nytt. Vi möter också flyktingar undan nazismen och efter krigsslutet de överlevande.

Johan Perwe är journalist och historiker och arbetar som pressansvarig på Forum för levande historia i Stockholm. Han har tidigare utgivit Bombprästen - Erik Perwe på uppdrag i Berlin under Andra världskriget och Svenska i Gestapos tjänst: V140 Babs.
Tillbaka till toppen