Minnen från mitt vistande i Afrika

220 kr
"Gubben svarade att maskinisten uraktlåtit att i Cadiz se över sitt kolförråd, som nu var alldeles uttömt, att vi ännu hade sex sjömil till Gibraltar, och till råga på olyckan vinden var östlig, ehuru den ej blåste hård. Han hade redan börjat låta hugga bränsle av det trävirke som möjligen kunde undvaras ombord, och fortfor därmed. Snart försvunno hönshäckarna, vilkas innevånare sprungo lösa som på en hönsgård; med dem följde sofforna på däck /.../"

I januari 1831 skickades den 45-årige svenske diplomaten Julius Lagerheim till Marocko för att ta över konsulsämbetet i Tanger. I en fängslande berättelse författad efter hemkomsten berättar han om sin äventyrliga resa och sin vistelse i norra Afrika, om sina diplomatiska uppdrag, om staden och dess invånare, om konflikter och nöjen, fest och vardag, och mycket mer. Men först och främst gäller det en upplyst nordeuropés möte med en främmande och exotisk kultur.

Denna handskrift har legat i nästan 200 år på ett bibliotek i Uppsala och blev nyligen upptäckt av rysk-franska skandinavisten Elena Balzamo. Nu föreligger den i tryck i hennes textetablering, försedd med en inledande essä och talrika illustrationer.

Elena Balzamo är litteraturhistoriker och översättare. Hon är författare till bl.a. August Strindberg: visages et desin och Den engagerade skeptikern: Hjalmar Söderberg och politiken. På Carlsson Bokförlag utkom hon senast med När vår Herre målade fåglarna – Svenska ursprungssagor.
Tillbaka till toppen