Mellan oss inte bara sundet

210 kr

Danskt-Svenskt Författarsällskap, som alltsedan grundandet 1995 tagit som sin uppgift att på olika sätt sprida kunskap om och lyfta fram litteratur och författare som finns eller funnits i vår omedelbara närhet, har nu sammanställt ännu en tvåspråkig antologi.


I denna volym, vilken tillkommit för att celebrera sällskapets 25-årsjubileum får vi - efter en resumé av dess verksamhet - bland annat berättat om skilda författares relationer till sitt grannland, om skånskans koppling till det danska språket, om hur det är att översätta eller att vara dansk författare i Sverige och om nationsgränsens återkomst och synliggörande under coronapandemin.


Medverkande i antologin:
Thorvald Berthelsen
Tine Enger
Per Gahrton
Bo Gentili
Markus Idvall
Helge Krarup
Bengt Liljenberg
Bo Lille
Kjerstin Norén
Jan Henrik Swahn
Gunnar Syréhn
Anne Marie Têtevide
Jenny Westerström
Gunnar Wetterberg
Mikael Wiehe

Tillbaka till toppen